02
BUSINESS 业务资讯

尊敬的客户,

我司理货业务将于2020年2月17日起开始恢复正常工作时间,

收货时间

                早上6:30——晚上7:00;

收货地点

                根据船挂靠码头,靠一二三期的船在三期收货,

                四期五期的船在四期收货;


因返岗人力有限,人工货物请一定提前预约,

我司需要根据实际情况告知客户是否可以操作,谢谢。

快递查询
0r
好消息
为方便广大客户,我司推出自助提箱预受理功能,请关注微信公众号,使用自助提箱预受理,可直接预受理您的提单。

提单号或车号信息短信发送至106906697712738自助查询